Valberedningens förslag inför val 2021

Enligt förändringarna i sbk stadgarna https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/normalstadgar-klubb/ gällande valordning inför årsmötet 2021.Kommer här valberedningens förslag på poster som det är omval på. Utöver detta kan du som medlem nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte, detta gör du till styrelsen.Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.Skickas till klubbmailen aseda-lenhovdabk@hotmail.com

Ordförande 1 år : Jeanette Nilcrantz

Kassör 2 år :Elisabeth Johansson

Sekreterare (fyllnadsval 1 år) : Lisa Johansson

Ledamot 2 år : Grethe Akselbeg

Ledamot 2 år: Karin Gustafsson

Suppleant 2 år: Zackarias Lindbladh

Revisor 1 år : Linda Granath

Revisor 1 år : Mats Granehäll

Revisor suppleant 1 år : Claes Schelin

Revisor suppleant 1 år : Dan Eriksson

Valberedning

Tommy Rooth 1 år( sammankallande)

Anne Svanh 1år

Theresa Nilsson 2 år

Valberedningen genom sammankallande Tommy Rooth