Styrelsen

 

Ordförande – Jeanette Nilcrantz 
Vice ordförande Greger Kronqvist
Kassör – Elisabeth Johansson
Sekreterare Christel Nilsson

Ledamöter
Elona Connysson
Grethe Akselberg
 Lisa Johansson

Suppleanter
Ylva Knutsdotter
Zackarias Lindbladh

Valberedning
Anna Göransson
Dan Eriksson
Åse Adolfsson

Comments are closed.