Förvaltning

Ansvariga för sektorn är Greger Kronqvist och Patrik Friberg

Och våra oumbärliga ”hustomtar” Dan Eriksson och Lars-Olof Svensson