HUS

Hundägarutbildningssektorn – HUS ansvarar för utbildning av hundägare till och med lydnad klass II och appellklass.

Sektorn ligger under styrelsens ansvar
aseda-lenhovdabk@hotmail.com

Klubbens aktiva instruktörer:

Jeanette Nilcrantz

Lisa Johansson